Tien vragen aan Sander Sloot

Heeft sociologie en de aansluitende beleidsmaster gestudeerd van 2004 tot 2010. Ook heeft hij de post-HBO opleiding didactische vaardigheden gedaan. Momenteel is Sander werkzaam als Docent en onderzoeker bij de opleiding Integrale Veiligheidskunde bij de Avans Hogeschool.

1. Waarom hebt u gekozen om sociologie te studeren?

Ik heb voor de opleiding sociologie 2 jaar de opleiding Personeel en Arbeid gedaan. Dit bleek een verkeerde keuze. Tijdens deze studie had ik echter een hele leuke sociologie docent die ervoor zorgde dat ik heel erg geïnteresseerd raakte in de opleiding sociologie. De inhoud bleef me trekken en daarom heb ik gekozen om sociologie te gaan studeren.

2. Hoe is uw loopbaan gegaan na uw opleiding?

Tijdens mijn master heb ik al gewerkt. Ik deed onderzoek naar de kwaliteit van zorgverlening bij de onderzoeksafdeling van het RadboudUMC.  Toen ik afgestudeerd ben, ben ik daar gestopt. Via mijn afstudeerbegeleider Maarten Wolbers ben ik bij de volgende baan terechtgekomen. Met mijn diploma op zak begon ik namelijk in 2010 als veldwerkcoördinator bij de Universiteit Utrecht. Ik heb voor een groot internationaal onderzoek het Nederlandse veldwerk opgezet. Dit onderzoek (het YES! onderzoek) ging over de sociaal-culturele integratie van jongeren.

Daarna ben ik in Amsterdam gaan werken bij het NSCR. Dat is een onderzoekscentrum voor criminaliteit gelieerd aan de VU. Mijn functie hier was datamanager. De ene kant van het werk bestond uit het verzamelen van data, uit logistieke databases bouwen en onderhouden en ten slotte  moest ik ook syntaxen schrijven. De andere kant van het werk hield in dat alle onderzoekers verplicht alle data die ze verzamelden moesten archiveren en documenteren. Ik kwam erachter dat dit werk niet bij mij paste. Het werk bestond namelijk deels uit projecten die ik heel leuk vond maar anderzijds ook uit het achter mensen aanzitten om te zorgen dat ze hun data inleverden en dat vond ik niet echt mijn ding.

Op een gegeven moment kwam ik in contact met een docent bij de Avans hogeschool. Zij vertelde me over haar werk en dat leek me zo  leuk dat ik iedereen gemaild heb die in het HBO werkte met de vraag dat ik graag docent wilde worden en dat als er iemand nodig was, ik dit graag wilde horen. Dit had succes want een oud-docent uit Nijmegen (Marieke van de Rakt) liet me weten dat zij wegging als sociologiedocent bij de Avans en dat het misschien voor mij leuk zou zijn om daar te solliciteren.  Op deze manier ben ik bij mijn nu huidige baan terecht gekomen.

3. Kunt u uw huidige baan in 1 zin samenvatten?

Studenten enthousiasmeren en ondersteunen en om zelf een stap te maken naar een kritische (beroeps)professional.

4. Waarom vindt u dit vakgebied interessant?

Het is heel veelzijdig. Dat is een van de belangrijkste redenen voor mij. Ik ben docent en er zijn heel veel verschillende dingen die je naast elkaar doet. Enerzijds geef je les en daarmee ben je heel interactief met de studenten bezig. Je kunt echt vertellen over dingen waar je zelf heel enthousiast over bent en studenten daarin meenemen. Dat vind ik heel erg leuk! Daarnaast ben ik begeleider van de stages en de scripties, dus begeleid ik de studenten naar buiten toe. Dat is erg interessant omdat je daar een hele andere rol hebt dan als docent. Daarnaast moet je als docent jezelf zijn. Daar word je constant in uitgedaagd. Als je jezelf niet bent dan prikken studenten daar doorheen. Je kunt geen rol spelen en dat vind ik heel fijn.

5. Wat komt er van de opleiding sociologie terug in uw huidige baan?

Het belangrijkste dat terugkomt in mijn huidige baan is het modelmatig denken en dat de opleiding je leert om kritisch te kijken naar de wereld. Als je bijvoorbeeld via SPSS zaken onderzoekt dan gebeurt dit heel stapsgewijs. Dit stapsgewijs denken komt heel erg terug in mijn baan. Ook leer je vanuit verschillende invalshoeken naar problemen kijken in de opleiding, wat zorgt voor een bepaalde gematigdheid in het kritische denken. Ten slotte komt de kennisoverdracht van het vakgebied sociologie terug in de vakken die ik geef.

6. Welke persoonlijke eigenschappen omschrijven een socioloog in dit vakgebied het beste?

Mensen kunnen enthousiasmeren is heel belangrijk. Daarnaast moet je als docent opbouwend kritisch en geduldig zijn. Ook moet je als docent zelf geïnteresseerd zijn in studenten zodat ze ervaren dat ze gezien worden.

7. Wat zijn de positieve en negatieve kanten aan uw baan?

Het positieve is de vrijheid die ik heb.  Ook krijg ik veel feedback vanuit zowel studenten als docenten. Ook biedt mijn werkgever Avans veel ontwikkelmogelijkheden aan. Ten slotte is het een heel gevarieerde baan omdat ik naast het doceren met mensen uit allerlei disciplines samenwerk in een onderzoeksteam.  De mindere kant is dat het een erg drukke, hectische baan is. Ook staan de vakanties al gepland aan het begin van het jaar, dus ik kan niet spontaan een reisje boeken.

8.Waar ziet u uzelf over 5 a 10 jaar?

Nog steeds in de lesgevende rol bij het HBO want daar heb ik het erg naar mijn zin maar misschien bij een andere werkgever. Als ik een andere baan zou gaan zoeken zou ik eerder gaan kijken naar een trainingsbureau, om bijvoorbeeld mensen die al in het werkveld zitten trainingen te geven.

9. Zijn er doorgroeimogelijkheden bij uw huidige baan?

Eigenlijk zijn er bijna geen doorgroeimogelijkheden. Avans kent een drielagensysteem. Je hebt docenten, directie en het college van bestuur dus je hebt weinig mogelijkheden omhoog. Wel kun je je heel breed oriënteren. Zo kun je in de opleidingscommissie plaatsnemen, opleidingscoördinator worden of bij de examencommissie gaan. Er zijn dus heel veel mogelijkheden maar niet per se omhoog.

10. Wat zou u aan toekomstige sociologie studenten mee willen geven?

Nooit een slechte indruk achterlaten. Netwerken is heel belangrijk om een leuke baan te vinden!


Een gemiddelde werkweek van Sander

  • Maandag: Ik begin de dag met het begeleiden van projectgroepen, daarna geef ik statistieklessen en ik sluit de dag af met een spreekuur voor studenten die vragen hebben.
  • Dinsdag: Deze dag besteed ik aan het zelf ontwikkelen van onderwijs, dus het in elkaar zetten van lessen. Daarna heb ik een teamoverleg met projectgroepen.
  • Woensdag: Vanaag begin ik met het geven van statistieklessen. Daarna heb ik een onderwijsbespreking met de mediatheek. ’s Avonds heb ik een training onderzoeksvaardigheden
  • Donderdag: Op donderdag geef ik statistiek les en geef ik een training onderzoeksvaardigheden. Ik sluit de dag af met een overleg met de multidisciplinaire onderzoeksgroep.
  • Vrijdag: Ik begin de dag met groepsbegeleiding. Dan ontwikkel ik tentamens, dit werk doe ik thuis.

Sander Sloot