De Studieadviseur

De studieadviseur is Drs. Charlot Sanders

De opleiding sociologie is een relatief kleine opleiding waar de afstand tussen de stafmedewerkers en de studenten klein is en je niet zo snel verloren rondloopt. Tijdens de colleges of spreekuren kun je allerlei vragen met betrekking tot het onderwijs zelf stellen aan de docenten van de opleiding.
De studieadviseur richt zich met name op advisering en begeleiding van studenten. Voorbeelden van dingen waarmee je terecht kan bij een studieadviseur:

– Advisering met betrekking tot studievoortgang en studieplanning
– Informatie over regelingen en evt. uitzonderingen bespreken
– Twijfel over studiekeuze
– Bespreken van studie- en/of persoonlijke problemen
– Het registreren van studievertraging voor het afstudeerfonds
– Doorverwijzen naar andere deskundigen of naar trainingen voor studenten
– Aanpassingen voor studenten met een handicap of persoonlijke omstandigheden
– Begeleiding bij studiekeuzes: minorvakken, studeren in het buitenland, mastervariant
– Reflectie (stilstaan bij waar je mee bezig bent: bijv. op studiegebied of bij arbeidsmarktoriëntatie)
– Voorbereiden verzoek aan examencommissie
– Bemiddeling bij conflicten

De studieadviseur adviseert de commissie Studieadvies Eerstejaar bij de tussentijdse studieadviezen (in februari) en het bindend studieadvies aan het einde van het eerste studiejaar. Zij is ook adviserend lid van de opleidingscommissie en de examencommissie. Je kunt zelf aankloppen bij de studieadviseur, maar het kan ook gebeuren dat de studieadviseur jou verzoekt om langs te komen voor een gesprek.

Veel informatie over studiegerelateerde zaken en begeleiding van studenten is ook te vinden op de intranetpagina van de opleiding Sociologie (http://www.radboudnet.nl/studentensociologie) en in de digitale studiegids. Heb je na het lezen van deze informatie toch nog een vraag, dan kan je altijd een gesprek inplannen. Sociologie studenten kunnen online een afspraak inplannen via de online afsprakenmodule, dia o.a. via de studentenportal te benaderen is. Als dat niet lukt ga je naar het secretariaat Sociologie of bel 024-3613013. Daarnaast is er een vast inloopuur op woensdag van 13.00-14.00 uur, tenzij via intranet wordt aangekondigd dat dit is gewijzigd. De studieadviseur is aanwezig op dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag.

Contactinfo: Drs. Charlot Sanders, studieadviseur Sociologie
Mail: studieadviseursociologie@maw.ru.nl
Telefoon: 024-3613020

Inloopspreekuur: woensdag 13.00-14.00 uur, tenzij anders vermeld op intranet
Afsprakenspreekuur: dinsdag- of woensdagmiddag
Aanwezig: dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag

http://www.ru.nl/sociologie/actueel/studieadviseur/