De Studieadviseur

 

De opleiding Sociologie heeft twee studieadviseurs.

 • Drs. Peter van Oorschot (Bachelor jaar 1 en 2 van Sociologie).
 • Dr. Marijn van Klingeren (Bachelor jaar 3 en 3+, pre-master en master van Sociologie)

Sociologie is een relatief kleine opleiding waar de afstand tussen de stafmedewerkers en de studenten klein is en je niet zo snel verloren rondloopt. Tijdens de colleges of spreekuren kun je allerlei vragen met betrekking tot het onderwijs zelf stellen aan de docenten van de opleiding.
De studieadviseurs richten zich met name op advisering en begeleiding van studenten. Voorbeelden van dingen waarmee je terecht kan bij een van de studieadviseurs:

 • advies over je studievoortgang en studieplanning;
 • informatie over regelingen en het bespreken van eventuele uitzonderingen;
 • twijfel over je studiekeuze;
 • het bespreken van persoonlijke problemen of problemen met je studie;
 • het registreren van studievertraging voor het afstudeerfonds;
 • een doorverwijzing naar andere deskundigen of naar trainingen voor studenten;
 • aanpassingen voor studeren met een functiebeperking;
 • regelingen bij bijzondere persoonlijke omstandigheden;
 • begeleiding bij keuzes in je studie: keuzevakken, studeren in het buitenland
 • reflectie en advies bij het kiezen van een vervolgopleiding of oriëntatie op de arbeidsmarkt;
 • het voorbereiden van een verzoek aan de examencommissie;
 • bemiddeling bij conflicten.

Daarnaast zijn de studieadviseurs ook adviserend lid van de opleidingscommissie en de examencommissie.

Wil je graag meer informatie? Ga dan naar https://www.ru.nl/fsw/stip/opleidingsspecifieke-informatie/sociologie/aanspreekpunten/studieadviseur/

Contactinformatie

Drs. Peter van Oorschot (bachelor jaar 1 en jaar 2)
werkdagen: dinsdag (halve dag) en woensdag
E: peter.vanoorschot@ru.nl
afspraak maken

Dr. Marijn van Klingeren (bachelor jaar 3 en 3+, pre-master en master)
werkdagen: dinsdag en donderdag
E: marijn.vanklingeren@ru.nl
afspraak maken