De Studie

Sociologie onderzoekt en beschrijft hoe samenlevingen functioneren, vooral onze eigen Nederlandse maatschappij, maar vergelijkt de Nederlandse samenleving ook met andere (westerse) landen en met hoe het er vroeger uit zag. Als socioloog bestudeer je hoe de verbondenheid tussen mensen in de samenlevingen eruit ziet. Blijkens allerlei vormen van geweld staat de maatschappelijke samenhang onder druk, en sociologen vragen zich af wat dat voor de gewone mensen betekent. In onze samenleving heeft iedereen dezelfde rechten, maar er blijft veel ongelijkheid. Sociologen vragen zich af hoe die ongelijkheden eruit zien, waarom bepaalde vormen van ongelijkheid blijven voortbestaan en andere verminderen, en ze vragen zich af wat de oorzaken hiervan zijn. Sommige mensen proberen voortdurend de samenleving te vernieuwen, terwijl anderen zich daartegen verzetten. Sociale verandering is een hot item voor sociologen, de samenleving verandert onder onze ogen, waarvan de multiculturele samenleving een duidelijk voorbeeld is. Aan sociologisch onderzoek komt dus eigenlijk nooit een eind.

Voor meer informatie over de studie sociologie, kijk hier!