Oberon – onderzoek & advies

OBERON B.V.Logo-oberon

Slachtstraat 12
Postbus 1423
3500 BK Utrecht
030-2306090
www.oberon.eu

Missie en visie
Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van met name onderwijs. Wij werken voor uiteenlopende opdrachtgevers: van gemeenten, rijksoverheid en schoolbesturen tot landelijke organisaties zoals de PO-Raad, VO-raad, VNG maar ook NRO.
Oberon heeft een brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en we verenigen deze werelden met elkaar in ons onderzoek en advies. Hierbij zien wij goed en betekenisvol onderzoek als de basis van ons advies. Wat voor project wij ook voor u uitvoeren, ons kernwoord daarbij is altijd ‘verbinden’. De verbinding tussen verschillende partijen in het veld, tussen beleid en praktijk, tussen onderzoek en advies of tussen nu en de toekomst.
Wij zetten onze brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap graag voor u in en bieden u passend onderzoek en advies waar u verder mee komt.

Voor meer informatie zie www.oberon.eu

Belangrijkste werkzaamheden en organen van de organisatie
Oberon kent geen verschillende organen: er werken 30 mensen bij Oberon waarvan 25 onderzoekers-adviseurs. De onderzoekers-adviseurs hebben vrijwel allemaal een afgeronde opleiding in de sociale wetenschappen. Bovendien is een kwart van deze mensen ook gepromoveerd. Onze werkzaamheden bestaan uit onderzoek, advies, implementatie, opleiding & training en detachering. Thema’s waar wij ons mee bezig houden zijn:

  • Passend onderwijs en zorg voor jeugd
  • Onderwijs- en jeugdbeleid
  • Brede ontwikkeling (o.a. leesbevordering, cultuureducatie, sport, sociale competentie, IKC/ Brede school en leefstijl/duurzaamheid)
  • Personeelsbeleid en professionalisering van onderwijspersoneel
  • Kwaliteitszorg
  • Onderwijsinnovatie

Voor voorbeelden van projecten zie www.oberon.eu

Wat studenten sociologie kunnen toevoegen aan de organisatie
Projecten waar Oberon zich mee bezig houdt hebben vaak een mix van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden en zijn vrijwel altijd gericht op onderwijs en jeugd. Voor studenten sociologie is er ruimte om hun stage of scriptie bij Oberon te doen bij één of meerdere van deze projecten. In onderling overleg kijken we waar je belangstelling naar uitgaat en welke projecten het beste bij je passen. We zorgen voor een afwisselend takenpakket. Mocht je geïnteresseerd zijn, dan kun je je brief en cv opsturen naar: sollicitaties@oberon.eu