Huidig Bestuur

Bestuursfoto

Zevenentwintigste bestuur

2019 – 2020

Het XXVIIe bestuur bestaat uit de volgende
personen:

Ilya Buma

Voorzitter

Roos Henneken

Penningmeester

Jady Karman

Secretaris

Hanneke Prins

Commissaris Interne/Externe Betrekkingen